Čištění fasád, čištění a ochrana venkovních a vnitřních povrchů se díky patentní technologii FN NANO dostává do popředí a zájmu široké veřejnosti a to díky převratné samočistící schopnosti a 5 až 10-ti leté životnosti trvale čisté fasády.

S radostí Vám oznamujeme, že naše partnerská firmy a výrobce a držitel patentní technologie – Společnost Advanced Materials-JTJ se stala vítězem národního kola European Business Awards 2015-2016.

Čištění a samočistící impregnace a ochrana fasád a povrchů

Česká nanotechnologická společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ) zvítězila v národním kole prestižní soutěže European Business Awards 2015 – 2016 (EBA) (www.businessawardseurope.com) s titulem National Champion 2015/16. V národních výběrových kolech, v deseti soutěžních kategoriích, ve 33 zemích Evropy, bylo z více než 32 000 firem vybráno 678 vítězů národních kol. AMJTJ bude reprezentovat ČR v EBA celoevropské Soutěži o ocenění za Inovace UK Trade &Investment1 (UKTI Award for Innovation).

AMJTJ uspěla především díky revoluční fotokatalytické technologii čištění vzduchu. Společnost vyvinula, patentovala, vyrábí a vyváží do dvaceti zemí Funkční nátěry FN® se silným fotokatalytickým efektem. Povrchy vytvořené FN® nátěry vykazují mimořádnou účinnost pro čištění vzduchu. Překonávají v tomto ohledu mnohonásobně všechny obdobné konkurenční výrobky na světovém trhu. Podrobné informace naleznete na www.fn-nano.com. Oproti roku 2013 se prodeje FN® nátěrů zdvojnásobily.

Čištění a samočistící impregnace a ochrana fasád a povrchů

Jeden metr čtvereční plochy ošetřené FN® vyčistí až tři miliony vzduchu ročně. Zatímco v první zákaznickou skupinou, která začala využívat FN® nátěry, byli především lidé trpící alergiemi. Dnes se tyto nátěry uplatňují nejenom v domácnostech, ale také ve zdravotnictví, školních zařízeních, průmyslu, restauracích, hotelech a chovech zvířat.

Čištění a samočistící impregnace a ochrana fasád a povrchů

Nejnověji se FN® nátěry postupně prosazují jako efektivní řešení čistoty ovzduší v Číně, která je současnosti největším odbytištěm AMJTJ. Prakticky polovina obyvatel ČR žije na území se znečištěným ovzduším, kde jsou překračovány imisní limity znečišťujících látek rozptýlených ve vzduchu. Území, na kterém tito lidé žijí, představuje více než 20% plochy naší republiky. U lidí žijících v oblastech se znečištěným ovzduším je prokázán zvýšený výskyt rakoviny, onemocnění horních cest dýchacích, anginy, astmatu a alergických onemocnění. Technologie FN® nátěrů je šancí i pro ně.

Tiskovou zprávu vydala společnost Advanced Materials JTJ s.r.o., 273 01 Kamenné Žehrovice 23, IČ: 26763842 www.advancedmaterials1.com. a na své webové stránky vystavila firma Facility Special Services.