Renovace - čištění - údržba povrchů a prostor

Zdravé a čisté prostředí budov®
Čištění střech, čištění fasád, renovace a čištění schodů, renovace a čištění podlah, nátěry a impregnace podlah, nátěry a impregnace schodů, čištění a impregnace dlažeb, antigraffiti servis, dezinfekční a malířské nátěry prostor a servisní smluvní služby údržby nemovitostí je pro Vás připravena zajistit firma Facility Special Services®.
Kontaktujte nás

Facility management a profesionální údržba prostor

Skupina Facility Special Services® byla založena v roce 2006 jako mateřská firma našich obchodně a profesionálně realizačních firem OČISTA PROSTOR®, ČIŠTENÍ PÁROU®, ÚKLID EXPRESS®, ČIŠTĚNÍ EXPRESS®, KAMENICKÝ SERVIS®, VÝŠKOVÝ SERVIS®, PODLAHÁŘSKÝ SERVIS®, FASÁDNÍ SERVIS®, MALÍŘSKÝ SERVIS®, KOBERCOVÝ SERVIS®, ČIŠTĚNÍ DLAŽEB®, PODLAHOVÝ SERVIS®, FACILITY CLEANING SERVIS®, PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ®, FLOOR SPECIAL SERVICES® a její hlavní činnost a náplň je především profesionální údržba nemovitostí a prostor včetně dalšího hlavního cíle sdružovat úzce spolupracující dceřiné divize firmy a zajišťovat kompletní obchodně-marketingovou podporu pro skupinu firem včetně neustálé inovace technologického zázemí firmy.

Filozofií firmy Facility Special Services®

Je nabídnout a poskytnou širokou škálu služeb v oblasti údržby nemovitostí, renovací povrchů, čištění a úklidu povrchů a prostor s použitím jedinečných a vysoce kvalitních prověřených úklidových, čistících a impregnačních přípravků a roztoků prostřednictvím té nejlepší čistící a úklidové technologie a přípravků prostřednictvím námi proškolených a zkušených pracovníků v oblasti čištění a úklidu s použitím kvalitní a prověřené úklidové techniky.
Posláním firmy Facility Special Services® je zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby od výškových prací, renovace povrchů přes čištění a povrchové ošetření a impregnaci povrchů, interiérů, koberců a čalouněného nábytku až po generální, jednorázový či pravidelný úklid včetně mytí oken žaluzií na zemi i ve výškách včetně profesionální údržby budov a prostor.

Etický podnikatelský kodex

Podnikání firmy Facility Special Services® striktně odmítá tzv. nízkonákladové cenové koncepce, což vnímáme z našeho hlediska jako neetické chování tzv. levných firem a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snažíme bránit a chránit a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory a renomovanými ústavy, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce.
Tímto všem za tuto možnost děkujeme a uvádíme např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimír Kohút (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a kamenné povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naši firmu a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.
Kvalitní poskytování našich služeb a vývoj památkové péče v rámci ČR povinuje naše vedoucí pracovníky k neustálému vzdělávání, a tak jsou neustále kontinuálně v rámci externí distanční formy studia na akademii Národního památkového úřadu vzděláváni a školeni na ochranu a obnovu památkově chráněných objektů, proto aby v rámci našich realizací byly splněny Národním památkovým úřadem stanovené normy a bylo  tak řemeslně a realizačně dosaženo té nejvyšší kvality a dobře odvedené práce s dlouhodobou hodnotou a to především proto, že naše filozofie a přístup věří a uznává fakt, že Česká republika se v rámci obnovy a renovace památek řadí k nejvyspělejším zemím na světě a v Evropě.
Údržba nemovitostí a prostor, facility management budov
Facility Special Services® je členem asociace IFMA od roku 2008 a její interní systém fungování a poskytování služeb je zajišťováno dle norem a standardů této asociace a naše interního kodexu Diamond Professional™.  Asociace IFMA vznikla květnu roku 1980 ve Spojených státech amerických k ustanovení společnosti National Facility Management Association (NFMA). O rok později se z této organizace stala International Facility Management Association (IFMA), aby byl umožněn přístup Kanadě. Díky tomuto kroku došlo k dynamickému růstu této asociace. Evropa se s pojmem facility management setkává až na počátku 90. let (EuroFM). Mezi první země, které tento obor zaznamenaly, řadíme Velkou Británii, Skandinávské země, Francii a Benelux. O pět let později se tento obor rozšířil i do německy mluvících zemí. Česká republika byla prvním post-komunistických státem, který se zapojil do sítě Facility Manažerů IFMA (r. 2000). Facility servis dle organizace IFMA lze definovat jako „metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Cílem facility managementu je „posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony.

Cílem Facility Special Services®

Je naše klienty uspokojit a zrealizovat pro ně různou škálu jejich přání a potřeb od údržby prostor – výškových prací – renovace povrchů a prostor až po úklid prostor za stranu naší firmy, aby klient nepotřeboval hledat další firmy pro zajištění nadstandardních úkonů, které běžné firmy neposkytují.

Tohoto cíle dosahujeme naší interní normou ISIS System™, jenž je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative  – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Tato interní technologická  norma naší firmy  přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany kamenných povrchů a svěřeného majetku.

Údržba nemovitostí a prostor, facility management budov
Údržba nemovitostí a prostor, facility management budov
Údržba nemovitostí a prostor, facility management budov
Facility Special Services® je členem Hospodářské komory hlavního města Prahy (HKP), která byla ustavena v červnu 1994. Jejím posláním je nejen na území hlavního města Prahy, ale i v celé ČR, podporovat malé a střední podnikatele a úzce splupracovat s orgány státní správy a samosprávy, především s Magistrátem hlavního města Prahy, s Hospodářskou komorou ČR, okresními a krajskými Hospodářskými komorami a partnerskými subjekty v zahraničí.

Významnou pracovní institucí, působící v rámci HKP, jsou odborné sekce. Sekce jsou odborným a poradním orgánem nápomocným nejen členům HKP, ale také např. Magistrátu hlavního města Prahy. Jejich prostřednictvím mohou členové ovlivňovat činnost Komory. Sekce budou v nejbližším období nabývat na významu a cílem jejich činnosti je stát se oficiálními kvalifikovanými poradními orgány při zásadních činnostech týkajících se rozvoje hlavního města.

Facility Special Services® je členem asociacce NWFA od roku 2010. Posláním asociace NWFA je stanovit souhrn celosvětově uznávaných standardů a certifikací pro kontrolu, čištění, renovace a revitalizace přírodních dřevěných povrchů včetně ochrany přírodních dřevěných povrchů a průmyslového dřeva a průmyslových dřevěných podlah / dřeva.

Asociace NWFA slouží jako nezávislý certifikačním a školící orgán, který vytváří, stanovuje a podporuje vysoké standardy a etiku obchodní a odborně způsobilé komunikace, technické znalosti v rámci inspekce povrchů v oblasti čištění a revitalizace průmyslových a bytových povrchů. NWFA a její certifikace také zajišťuje, že pokud spotřebitelé si objednají certifikovanou a odborně způsobilou a proškolenou firmu v rámci systému NWFA, tak si mohou počítat s experty, kteří budou poskytovat přiměřenou jistotu, že práce budou dokončeny v souladu s nevyšší kvalitou poskytovaných služeb a možného požadovaného výsledku.

Naši vedoucí pracovníci jsou neustále kontinuálně v rámci externí distanční formy studia na akademii Národního památkového úřadu vzděláváni a školeni na ochranu a obnovu památkově chráněných objektů, proto aby v rámci našich realizací byly splněny Národním památkovým úřadem stanovené normy a bylo  tak řemeslně a realizačně dosaženo v rámci našeho patentního systému ISIS System™ té nejvyšší kvality a dobře odvedené práce s dlouhodobou hodnotou a to především proto, že naše filozofie a přístup věří a uznává fakt, že Česká republika se v rámci obnovy a renovace památek řadí k nejvyspělejším zemím na světě a v Evropě.

Naše firma je držitelem certifikátů získaných na základě absolvování školení v oblastech metodiky údržby prostor a nemovitostí, úklidu, čištění koberců, čištění sedaček a čalounění, čištění a údržby podlah, dřevěných podlah, čištění a impregnace kůže, nano-čištění a nano-impregnace povrchů.

Údržba nemovitostí a prostor, facility management budov
Údržba nemovitostí a prostor, facility management budov
Údržba nemovitostí a prostor, facility management budov
Firma Facility Special Services® dlouhodobě spolupracuje a je členem české asociace úklidu a čištění. Naším společným cílem je vize a její naplnění, že dnešní úklidoví pracovníci by měli být vzdělanými odborníky, kteří vědí jak odborně správně, systematicky a kvalitně revitalizovat a ošetřit povrchy a nepoškozovat přitom ošetřované materiály ale ani naše životní prostředí! Hlavním cílem však bylo a stále je – posunout čištění a revitalizaci povrchů v myšlení naprosté většiny lidí z popelky, z podřadné a neuznávané činnosti na uznávané odvětví – řemeslně prestižní obor. Revitalizace – čištění a údržba povrchů není pouze odstranění viditelného nepořádku. Jde především o údržbu a ochranu svěřených hodnot a majetku.
Firma Facility Special Services® je držitelem lince inspekce a revize povrchových materiálů (textilie, kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy, kůže, přírodní materiály, dřevo aj.) britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění revizi povrchů a materiálu v rámci revitalizace a profesionálního čištění povrchů jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality námi prováděných služeb.
Firma Facility Special Services®je prestižním partnerem a renomovanou certifikovanou prováděcí a aplikační firmou exklusivního výrobce nanotechnologií 2.generace firmy ADVANCED MATERIALS – JTJ . JTJ je inovační firma orientovaná na nanotechnologie. Zaměřuje se na oblasti nanočástic keramických oxidů a jejich praktického využití. Jejím cílem jsou inovace s mimořádným tržním potenciálem, vysokou přidanou hodnotou a uplatněním na globálním trhu. Tyto unikátní a prestižní produkty posouvají hranice současných možností v ochraně životního prostředí a energetice.

Proč Facility Special Services®?

  1. Komplexnost údržby nemovitostí
  2. Profesionální zázemí a přístup
  3. Administrativní zázemí a agenda
  4. Metodická prováděcí odbornost
  5. Řemeslná praxe, zkušenost v oboru

Významné reference firmy

  1. Stát Česká republika
  2. Národní památkový ústav ČR
  3. ČSOB Česká republika
  4. CT Park ČR
  5. Four Seasons Hotel Prague