Akce: Magistrát hl .města Prahy, 1.etapa realizace “Janáčkovo nábřeží – Letenský Metronom” | odstranění graffiti

Sprejerství se u nás objevilo relativně nedávno, a otevřením hranic v devadesátých letech se plně rozvinulo.

Pro ty zcela neznalé: Graffiti je druh výtvarného projevu spočívající ve vytvoření výtvarného díla pomocí sprejových barev. Protože je však většinou vytvářen nelegálně (např. na domech, památkách, dopravních prostředcích apod.), jde o závažnou formu vandalismu, která je v České republice trestným činem. Samotný termín graffiti je vzdáleně spřízněný s pojmem sgrafito, oba vychází z původního řeckého slovesa γραφειν (grafein – psát).

Dnes je možné vidět různé formy graffiti (méně destruktivní) z plastu, polystyrénu či provázků, graffiti promítané na zdi. Ale práce se sprejem a zdokonalování se v psaní jména je stále ta nejužívanější technika.

Majitelům takto poničených objektů se dnes už nabízí různé formy odstranění grafittů.

Graffiti lze odstranit i z některých nechráněných povrchů. Lze je odstranit z fasád, zdí, dveří, karosérií vozidel a jiných povrchů. Dále z materiálů jako jsou přírodní a umělé kameny, teraco, beton, dřevo, umělé hmoty aj.

Odstranění – chemicky:

  • Chemické čištění se studeným oplachem
  • Chemické čištění s horkým tlakovým čištěním
  • Chemické čištění s parním tlakovým čištěním
  • Chemické čištění s mechanickým čištěním

Výškové a pozemní čištění: odstraňování graffiti suchým ledem, tryskáním, pískováním, parním čištěním, horkovodním tlakovým čištěním

Čištění graffiti a odstranění graffiti

Čištění graffiti a odstranění graffiti

provádíme a zajišťujeme různými metodami a odbornými postupy dle bezpečnostních směrnic a s využitím horolezeckých technik prostřednictvím kvalitní a profesionální techniky.

Odstranění graffiti je prováděno vysoce účinnými metodami  a stroji profesionálního čištění Torbo, Mosmatic, Kranzle, Oertzen, Kärcher

Opatření proti graffitům: Samočistící ochranné povrchy fasád, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 5 až 10-ti letou garancí impregnace:

anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt.

Metoda tzv. pískování či tryskání povrchů patří mezi profi specializované metody čištění a odstraňování graffiti. Z hlediska postupu čištění a  odstraňování graffiti tuto metodu používáme na odstranění graffiti z tvrdých přírodních kamenů, tvrdých obkladů,  betonových soch, betonových zdí, lícových zdí a betonových obkladů či nechráněných betonů.

Čištění graffiti a odstranění graffiti

Čištění graffiti a odstranění graffiti

Tato metoda byla použita i na odstranění graffit u letenského metronomu. Výsledek byl maximálně uspokojivý pro objednatele, i pro nás, zhotovitele.

Vrátili jsme přírodní krásu kameni.