Stejně jako dbáme i o celou řadu jiných materiálů, i o dlažbu, především potom o tu zámkovou, bychom měli důkladně pečovat. V tomto ohledu je dobré vědět, že je správnou cestou k tomu, aby bylo čištění a impregnace dlažby dokonalé, používat ekologické metody, a to od samotných postupů, přes konkrétní přípravky. V daném ohledu tak existuje několik patentovaných metod s dokonalými výsledky, a to například Mosmatic Professional™, nebo metoda s názvem Nanoprofesional. Díky nim je tak samotné čištění nejenom technologicky správné, ale také výrazně účinné, a to s ohledem na jakékoliv typy nečistot, a jejich stáří.

Špičkové přístroje mají lepší efekt

Samozřejmě tyto metody jsou považovány za naprostou špičku, a tak lze při menším znečištění používat třeba pouze vysokotlaký čistič, nebo v domácích podmínkách obyčejné ruční metody. Na druhou stranu pokud hledáte skutečnou kvalitu, je třeba obrátit se raději na profesionály, a to na jednu ze zmíněných metod. Ty totiž dokážou vytvořit nejenom mnohem vyšší tlak, ale mají okamžitou účinnost, a to nejenom na povrchu, ale také v případných pórech v oblasti dlažby. Nečistoty jsou navíc ihned odsávány pryč, a tak nehrozí jejich rozšíření třeba do okolních prostorů. S tím souvisí také rychlé uschnutí daného čištěného prostoru. Čištění a impregnace dlažby tak dosáhne svého potřebného cíle, a to dokonalého vzhledu.

Následná ochrana je velmi důležitá

Po čištění by tak měl následovat právě proces impregnace. Tou je zaručeno také dokonalé povrchové ošetření, které má tak vliv nejenom na samotnou životnost dlažby, ale samozřejmě na to, aby případné ulpívání nečistot nebylo tak markantní. A pokud má být čištění a impregnace dlažby, je často vhodné, nejlépe v té druhé fázi, používat takzvaných nano metod, díky kterým se tak dlažba naimpregnuje nejenom na samotném povrchu, ale doslova uvnitř, a tak vytvoří neprostupnou ochrannou vrstvu.